Laxsjöån hotad igen!

2009 ville Sydkraft leda ån genom en tub. Efter flera omgångar i miljödomstolen och fråga till EU drogs ansökan tillbaka 2013. Då trodde vi att ån var räddad. För ett år sedan ansökte Sydkraft om att renovera Laxsjödammen men släppa vatten motsvarande nuvarande läckage samt anlägga fiskväg. Nu har man dragit tillbaka både minimitappning och […]

Läs mer

Referat från årsmötet 2018

Så har vi då avhandlat vårt årsmöte 2018. En något decimerad skara mötte upp, men jag tror ändå att intresset var på topp. Detta år gick vi igenom dagordning och föreningsdokument genom att projicera dem på lokalens vita duk framme på scenen, tanken med det var att spara lite skog genom minskad pappersförbrukning och försöka […]

Läs mer

Synpunkter på samrådsunderlag gällande Laxsjödammen

Föreningen har besvarat ett samrådsunderlag gällande dammupprustning och anläggande av fiskväg vid Laxsjödammen. Här kan Du läsa svaret: Synpunkter på samrådsunderlag  Ordförande Fredrik Karlsson säger så här om arbetet med svaret: ”Nu är vårt svar på samrådsunderlaget angående upprustning av laxsjödammen och anläggande av fiskväg inlämnat. Vilket flyt vi haft! Både Ljustorps Sockenförening, och framför allt Lögdö Wild […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen gör skillnad!

Naturskyddsföreningen yttrade sig tidigare i år beträffande SCA:s planer på virkesterminal i Lögdö. Föreningen framförde kritik mot den tänkta placeringen ur flera aspekter. Glädjande nog har SCA tagit ett beslut att inte gå vidare med Lögdöterminalen utan i nuläget kommer verksamheten att fortsätta som idag vid Stavre. Så här skriver SCA: ”I slutet av 2016 […]

Läs mer

Styrelsen för 2017

Vid Naturskyddsföreningens årsmöte på InBetween valdes Fredrik Karlsson till ny ordförande. Här kommer en presentation från Fredrik själv: ”Jag heter Fredrik Karlsson och har ett intresse för natur, djur, kultur och dessas samverkan. Jag är biologutbildad och ser mig ofta om i markerna i följe med min kamera då jag tycker om att fånga vackra […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen presenterar…

Naturskyddsföreningen kommer att presentera några korta filmer där medlemmar talar om vad det är som gör att de valt Naturskyddsföreningen! Vill du vara med så hör gärna av dig till Stig på 070 3129062! Först ut är Timrås ordförande Bengt-Göran Norlin.

Läs mer

Husvagnscampingen på Åstön

Mark- och miljödomstolen i Östersund fastställde som väntat länsstyrelsens beslut att det saknas särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens för husvagnscampingen på Åstön. Därmed slår domstolen fast att svensk miljölagstiftning ska gälla även i Timrå kommun. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 12 januari 2016, men det krävs prövningstillstånd […]

Läs mer