Styrelsen

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Timrå 2023

Ordförande
Daniel Magnusson
070-578 81 61
danmag77@hotmail.com

 

Kassör
Elisabeth Nilsson
060-820 79
070-249 09 38
elisabeth.nilsson@ljustorp.se

Sekreterare
Dennis Karlsson
070-592 63 98
dennis.kson@hotmail.com

Övriga styrelsemedlemmar
Jirina Mia Mickova

076-781 43 61
jirina.mia.mickova@hotmail.com

Inga-Lill Häggberg
060-960 42
070-277 12 91

Kerstin Ågren

073-069 49 20
kerstin.agren@gmail.com

Catarina Ljungberg
060-57 89 83
catarina.ljungberg@telia.com

Styrelsesuppleanter
Örjan Hanson
060-57 80 45, 070-602 96 35
orjanhanson@hotmail.com

Lennart Olsson

060-58 00 36 060580036
leol@gmail.com

Revisorer
Ulla Gabrielsson
ulla.ch.gabrielsson@gmail.com

Berth Henriksson
berth.henriksson@telia.com

Revisorssuppleanter

Östen Gardfjell
ogardfjell@hotmail.com

Anita Lundkvist
anita-lundkvist@telia.com

Valberedning
Ann Fredbäck
060-58 72 38, 076-818 55 11
af@bredband2.com

Arbetsgrupp ängsskötsel
Linnea Henriksson
070-237 28 99
henrikssonlinnea@hotmail.com

Ulla Gabrielsson
070-238 21 03
ulla.ch.gabrielsson@gmail.com

 

Stadgar för Timrå naturskyddsförening

Arbetsgrupp ängsskötsel

Verksamhetsplan för 2024