Rapport

 

Sundsvalls tidning:

Den sista tisdagsvandringen

Fotograf: Jirina Mia Mickova

Den sjunde och för året sista tisdagsvandringen den 29 augusti gick vid Höglandsbodarna. Det är ett nytt planerat naturreservat i Mjällådalen vid väg 331. De mest modiga gick ut en bit på ”värsta getryggen”. Det är en stig mellan en ravin och nipkanten mot ån som blir smalare och smalare och slutar med ett stup. Sedan gick vi den betydligt snällare och vackrare getryggen som går sluttande ner mot ån, nog den finaste i hela Mjällådalen. Den tidigare stora sandbanken vid ån som var välkänd som ”insektslokalen” var nu överväxt av alskog. Även sandstranden var nu enbart rullsstenar, ett resultat av att ån har grävt sig ner till rullstensåsen i botten av dalgången. Tänk så fort det förändras! Mer info finns på www.ljustorpsvandring.se Våra stigar nr 14. Tyvärr går det inte nu att gå i gamla åfåran och ravinen på grund av vindfällen.

Text: Elisabeth Nilsson

___________________________________________________________

Torsboda – slåtter orkidéängen

Fotograf: Jirina Mia Mickova

Den 28 augusti (6 deltagare) och 29 augusti (3 deltagare) tog vi hand om okidéer i Torsboda. Vädret var lagomt bra på måndag  och på tisdags var det en solig dag. Vi kämpade inte bara med gräset och redskopen, men hela tiden kom svärmar av myggor mot oss.

Detta är den traditionella slåttern av ängen som brudsporren finns på. Under sommaren betas ängen av boskap, men eftersom den är lite kräsen måste de växter som inte är särskilt välsmakande för dem slås.

Fotograf: Håkan Enerud med Ullas Gabrielssons telefon 🙂

Det hittades en insändare från 6 augusti 2006 (författaren till artikeln eller fotot hittades inte):

Gott om orkidéer vid ängens dag i Torsboda

Vid den årliga ängens dag i Torsboda kunde ovanligt många orkidéer räknas in.
Det är något av ett rekord, berättar Lars Göran Åhlund från hembygdsföreningen.

Att med lie och räfsa slå slåtterängen i Torsboda är en drygt 30-årig tradition där medlemmar i ortens naturskyddsförening och hembygdsförening tillsammans gör en arbetsinsats för att vårda ängen.
I är var det ett tiotal medlemmar som ställde upp. Att det ideella arbetet har gett ett gott resultat råder det ingen tvekan om. Från att ha varit nästan borta från platsen finns det nu gott om de två arterna av orkidéerna brudsporre och tvåblad på platsen.
Det var Rolf Lidberg som i början på 1970-talet upptäckte att det fanns orkidéer på platsen och 1973 började arbetet med att med lie och räfsa vårda området som då döpts till Brudsporreängen.
På platsen har arbetet medfört att det även finns det gott om andra arter enligt naturskyddsföreningen eldsjäl i Hässjö Torgny Nordin. Han nämner särskilt Tibass och Skogsolvon.
Det är kalken i jorden från vulkanen som gör att så många arter trivs här, säger han.
Det har blivit hans uppgift att märka ut de platser där orkidéer eller andra rara växter finns med röda pinnar för att fröställningarna ska få stå kvar och fröa av sig till nästa år på det 0,6 hektar stora området.
Det är enligt honom inte bara viktigt att gräset slås och tas bort. Det ska göras med lie och räfsa och slåtterbalk för att resultatet ska bli det förväntade.
Att använda moderna påfund som svirr är inte bra för då slås inte växterna skaft av utan krossas.

Några blommande orkidéer fanns inte på platsen i går. Endast fröställningarna visade att årets säsong varit ovanligt förmånligt för växterna.