Sundsvalls tidning

Föreringsreferat:

Timrå naturskyddsförening arrangerade den 5:e juni en föreläsning om bin i Pangeas fina teaterlokal. Det var Maria Danvind från Naturskyddsföreningens länsförbund som kom och berättade om binas bedrövliga situation. En tredjedel av våra biarter är rödlistade = hotade. Orsaken är främst brist på mat men även kemiska bekämpningsmedel påverkar. Det är helt enkelt för lite blommor! Slåtterängar och naturbetesmarker är försvunna, blommande vägkanter är ersatta av drivor av lupiner som INTE ger nektar. Villaträdgårdar har sterila gräsmattor. Om alla avsätter en liten del av tomten till en liten blomsteräng skulle det göra stor skillnad. Tänk också på att en tredjedel av den mat vi äter är beroende av pollinering!

Även humlor hör till bin.
Foto: Jirina Mia Mickova

Föreringsreferat:

Utflykt den 19 maj 2024

Timrå Naturskyddsförenings första utflykt för året gick till Åsäng för att se bombmurklorna där, något som nu börjar bli en tradition. Stigen dit går längs nipkanten högt över ån så man får en uppfattning om Mjällådalens fantastiska geologi. Ån här heter Ljustorpsån efter sammanflödet en bit uppströms. Det är en populär fiskeplats där ån möter berget, kallas Bockbackhällan, där finns även ett vinskydd. Bombmurklorna, fridlysta, rödlistade och sällsynta fanns där men inte skuggviolen som fanns rikligt förra året. Fikade gjorde vi på strandkanten i solskenet. Läs mer om bombmurklor på www.mjällådalen.se Inventeringar 2016.

Bombmurkla
fotograf: Kerstin Ågren

text: Elisabeth Nilsson

__________________________________________________________________________________

Föreringsreferat:

Utflykt den 24 september 2023

Vy över Ljustorpsån, fotograf: Kerstin Ågren

Timrå Naturskyddsförening hade söndag den 24 september, sista dagen på skogsveckan, utflykt till en nyupptäckt stig i Stavre. Den går på en hög nipkant med en sagolik utsikt över ån. Dessutom i en fin skog med flera sällsynta rödlistade svampar. Sedan går den ned och följer ån med flera fina sandbankar, perfekta fikaplatser. Stigen kommer att ingå i vår planerade vandringsled från Y:et till Västanåfallet.

Text: Elisabeth Nilsson

_____________________________________

Sundsvalls tidning:

Den sista tisdagsvandringen

Fotograf: Jirina Mia Mickova

Den sjunde och för året sista tisdagsvandringen den 29 augusti gick vid Höglandsbodarna. Det är ett nytt planerat naturreservat i Mjällådalen vid väg 331. De mest modiga gick ut en bit på ”värsta getryggen”. Det är en stig mellan en ravin och nipkanten mot ån som blir smalare och smalare och slutar med ett stup. Sedan gick vi den betydligt snällare och vackrare getryggen som går sluttande ner mot ån, nog den finaste i hela Mjällådalen. Den tidigare stora sandbanken vid ån som var välkänd som ”insektslokalen” var nu överväxt av alskog. Även sandstranden var nu enbart rullsstenar, ett resultat av att ån har grävt sig ner till rullstensåsen i botten av dalgången. Tänk så fort det förändras! Mer info finns på www.ljustorpsvandring.se Våra stigar nr 14. Tyvärr går det inte nu att gå i gamla åfåran och ravinen på grund av vindfällen.

Text: Elisabeth Nilsson