Sundsvalls tidning

Föreringsreferat:

Utflykt den 24 september 2023

Vy över Ljustorpsån, fotograf: Kerstin Ågren

Timrå Naturskyddsförening hade söndag den 24 september, sista dagen på skogsveckan, utflykt till en nyupptäckt stig i Stavre. Den går på en hög nipkant med en sagolik utsikt över ån. Dessutom i en fin skog med flera sällsynta rödlistade svampar. Sedan går den ned och följer ån med flera fina sandbankar, perfekta fikaplatser. Stigen kommer att ingå i vår planerade vandringsled från Y:et till Västanåfallet.

Text: Elisabeth Nilsson

_____________________________________

Sundsvalls tidning:

Den sista tisdagsvandringen

Fotograf: Jirina Mia Mickova

Den sjunde och för året sista tisdagsvandringen den 29 augusti gick vid Höglandsbodarna. Det är ett nytt planerat naturreservat i Mjällådalen vid väg 331. De mest modiga gick ut en bit på ”värsta getryggen”. Det är en stig mellan en ravin och nipkanten mot ån som blir smalare och smalare och slutar med ett stup. Sedan gick vi den betydligt snällare och vackrare getryggen som går sluttande ner mot ån, nog den finaste i hela Mjällådalen. Den tidigare stora sandbanken vid ån som var välkänd som ”insektslokalen” var nu överväxt av alskog. Även sandstranden var nu enbart rullsstenar, ett resultat av att ån har grävt sig ner till rullstensåsen i botten av dalgången. Tänk så fort det förändras! Mer info finns på www.ljustorpsvandring.se Våra stigar nr 14. Tyvärr går det inte nu att gå i gamla åfåran och ravinen på grund av vindfällen.

Text: Elisabeth Nilsson