Natursnokarna

Natursnokarna Timrå träffas, leker, lär, utforskar och umgås i naturen. Två datum är nu fastställda i sommar för snokträffar/sommarlovsaktiviteter med barn och deras vuxna:
Torsdag den 20/7 klockan 13:00 uppe vid Burtjärns badplats i Ljustorp
Torsdag den 27/7 klockan 13:00 ute på Lövudden i Indalsälvens Delta

Tag med fika, något att sitta på och naturanpassade kläder. Myggmedel kan också vara bra. Räkna med ca två timmars organiserad aktivitet. Den som vill kan förstås stanna kvar längre på egen hand.
Anmälan via mejl till natursnokarna.timra@gmail.com
Kontaktperson och övriga upplysningar: Fredrik Karlsson 072-717 10 31
Vägbeskrivningar:
Burtjärn: Sväng vänster in på grusvägen uppför backen mitt emot tankstationen/Ljustorp handel, skyltat Öppom. Följ grusvägen 1,7 km och ta in höger på den mindre grusvägen vid vandringsledsskylten
och postlådorna Öppom 206 och 210. Följ denna väg 500 meter uppför backen och ni är nu framme vid Burtjärnen och badplatsen.
Lövudden: Från parkeringen/rastplatsen vid Y-et vid Indalsälven/E4:an: Kör höger ut från Y-ets parkering, efter 100 m omedelbart höger igen ut på E4:ans påfart mot Härnösand (så att Q-star tankstationen kommer på vänster sida) och följ påfarten in under viadukten under E4:an. Sväng höger in på grusvägen 100 meter efter viadukten, skyltat Lövudden och naturreservat. Följ grusvägen 1,8 km ända till dess slut vid en vägbom och vändplats längst ute på Lövudden ((du är nu på östra stranden av Indalsälvens (Söråns) utlopp i havet, snett mitt emot Bogrundets plantskola och mitt emot golfbanan i Timrå)). 

Vi hoppas på fint väder och en trevlig stund!