Yttranden mm

Här kan du hitta rapporter från yttranden, tidigare aktiviteter och verksamheter.

Remissvar ang besöksnäringsstrategi

Verksamhetsberättelse 2018

Angående reducerad ansökan om dammupprustning och anläggande av fiskväg vid Laxsjödammen

Svar från kommunen beträffande föreningens ifrågasättande av avverkning i raviner, Östrand.

Deltaområdet, översiktsplan.

Överklagan Åkeröviken

Länsstyrelsens svar på överklagan i sammanfattning:
Servicebyggnadens placering har prövats i samband med att strandskyddsdispens beviljades av nämnden den 28 augusti 2017. Länsstyrelsen saknar därför i detta ärende möjlighet att pröva placeringen av servicebyggnaden.

Synpunkter utbyggnad Åkeröviken

Svar från Timrå kommun

Skrivelse till kommunen betr planerad avverkning på Såggrundet

Synpunkter på samrådsunderlag gällande dammupprustning mm

Verksamhetsberättelse 2017

Miljöpåverkan vid långtidslagring av timmer, Brev om timmerterminal
2017-12-07

Minnesanteckningar från möte kommunen och Naturskyddsföreningen 2017-06-26

SCA:S svar angående planerad virkesterminal

Yttrande planerad virkesterminal 2017

Verksamhetsberättelse 2016