Naturskyddsföreningen Timrå överklagar kommunens beslut om camping på Åstön

Timrå Naturskyddsförening har skickat överklagande enligt nedan till kommunens Miljö- och byggnadsnämnd:

Miljö- och byggnadsnämnden

Vi överklagar härmed Miljö- och byggnadsnämndens beslut, MBN/2021 enligt protokoll 2022-02-14 & 14, att ge tillstånd till att anlägga en camping i Skeppshamn i Åstöns naturreservat eftersom det strider mot reservatets syften, som bland annat är ”att skydda och bevara ett representativt skärgårdsområde, att bevara värdefulla kulturmiljöer kopplade till fiske, sjöfart och militär verksamhet”. I ett liknande ärende, M11002-19, klargör Mark- och miljööverdomstolen mycket tydligt att uttrycket ”bevara”  innebär att inte tillföra ytterligare byggnader och anläggningar.

Syftet med reservatet och övrig beslutstext uppdaterades 2016. I kommunstyrelsens protokoll 2016-06-13 står det ”De viktigaste besöksmålen ska ha möjlighet att utvecklas ytterligare med olika typer av serviceanläggningar för besöksnäringen, t.ex. bryggor, toaletter, parkeringsplatser, sommarservering, färskvattenpåfyllning, etc.”  Någon camping nämns inte, och det står även att ”det nya beslutet innebär fortfarande ett gott skydd mot annan exploatering.”

Motivet till att anlägga en camping anges vara att tillgängliggöra området, men resultatet blir det motsatta, det försvårar tillgängligheten för andra besökare. 

Bifogar även yttrande från  Västernorrlands museum.

Timrå 2022-03-02 
Fredrik Karlsson
Ordförande

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.