Ny ordförande!

Mitt namn är Daniel Magnusson och jag är nyligen vald som ordförande i Timrå Naturskyddsförening. Jag har ett väldigt brett friluftsintresse med mig från barnsben och det är från det perspektivet jag först började intressera mig för olika miljöfrågor. Idag är det främst skogsfrågorna jag brinner för men precis som i naturen hänger allt ihop […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen Timrå överklagar kommunens beslut om camping på Åstön

Timrå Naturskyddsförening har skickat överklagande enligt nedan till kommunens Miljö- och byggnadsnämnd: Miljö- och byggnadsnämnden Vi överklagar härmed Miljö- och byggnadsnämndens beslut, MBN/2021 enligt protokoll 2022-02-14 & 14, att ge tillstånd till att anlägga en camping i Skeppshamn i Åstöns naturreservat eftersom det strider mot reservatets syften, som bland annat är ”att skydda och bevara ett representativt skärgårdsområde, att bevara värdefulla […]

Läs mer

Information från Timrå Naturskyddsförening

Hej alla! Äntligen kallelse till årsmöte 2020: onsdag den 9 december kl 18.30! Mötet denna gången blir digitalt. Vi träffas alltså där vi är; vid köksbordet, eller var man befinner sig. Det hela kommer att tillgå som så att det dagarna innan mötet skickas ut en länk, som man klickar på för att ansluta till […]

Läs mer

Årsmötet framskjutet!

Med anledning av rådande förhållanden är Klädbytardagen framflyttad till miljövänliga veckan. Timrå Naturskyddsförenings årsmöte med berättarkväll är också det framskjutet, till när visar sig och vi återkommer.

Läs mer

Rapport från årsstämman 21 mars 2019

Detta är inte ett protokoll från årsstämman. Det kommer senare. Efter årsstämman och lite gott fika, som InBetween laddat upp med, lämnades ordet över till Jens Löfgren, kommunekolog i Timrå. Han redogjorde för kommunens åtgärder 2018 och planer för 2019. Naturligtvis var vi mest intresserade av Åstön och balsaminer. Men han gav en intressant bild […]

Läs mer