Information från Timrå Naturskyddsförening

Hej alla! Äntligen kallelse till årsmöte 2020: onsdag den 9 december kl 18.30! Mötet denna gången blir digitalt. Vi träffas alltså där vi är; vid köksbordet, eller var man befinner sig. Det hela kommer att tillgå som så att det dagarna innan mötet skickas ut en länk, som man klickar på för att ansluta till […]

Läs mer

Årsmötet framskjutet!

Med anledning av rådande förhållanden är Klädbytardagen framflyttad till miljövänliga veckan. Timrå Naturskyddsförenings årsmöte med berättarkväll är också det framskjutet, till när visar sig och vi återkommer.

Läs mer

Rapport från årsstämman 21 mars 2019

Detta är inte ett protokoll från årsstämman. Det kommer senare. Efter årsstämman och lite gott fika, som InBetween laddat upp med, lämnades ordet över till Jens Löfgren, kommunekolog i Timrå. Han redogjorde för kommunens åtgärder 2018 och planer för 2019. Naturligtvis var vi mest intresserade av Åstön och balsaminer. Men han gav en intressant bild […]

Läs mer

Laxsjöån hotad igen!

2009 ville Sydkraft leda ån genom en tub. Efter flera omgångar i miljödomstolen och fråga till EU drogs ansökan tillbaka 2013. Då trodde vi att ån var räddad. För ett år sedan ansökte Sydkraft om att renovera Laxsjödammen men släppa vatten motsvarande nuvarande läckage samt anlägga fiskväg. Nu har man dragit tillbaka både minimitappning och […]

Läs mer

Referat från årsmötet 2018

Så har vi då avhandlat vårt årsmöte 2018. En något decimerad skara mötte upp, men jag tror ändå att intresset var på topp. Detta år gick vi igenom dagordning och föreningsdokument genom att projicera dem på lokalens vita duk framme på scenen, tanken med det var att spara lite skog genom minskad pappersförbrukning och försöka […]

Läs mer

Synpunkter på samrådsunderlag gällande Laxsjödammen

Föreningen har besvarat ett samrådsunderlag gällande dammupprustning och anläggande av fiskväg vid Laxsjödammen. Här kan Du läsa svaret: Synpunkter på samrådsunderlag  Ordförande Fredrik Karlsson säger så här om arbetet med svaret: ”Nu är vårt svar på samrådsunderlaget angående upprustning av laxsjödammen och anläggande av fiskväg inlämnat. Vilket flyt vi haft! Både Ljustorps Sockenförening, och framför allt Lögdö Wild […]

Läs mer