Referat från årsmötet 2018

Jens Löfgren, miljöinspektör och ekolog på Timrå Kommun

Så har vi då avhandlat vårt årsmöte 2018. En något decimerad skara mötte upp, men jag tror ändå att intresset var på topp. Detta år gick vi igenom dagordning och föreningsdokument genom att projicera dem på lokalens vita duk framme på scenen, tanken med det var att spara lite skog genom minskad pappersförbrukning och försöka göra det hela miljövänligare.
Dagordningen gicks planenligt igenom punkt för punkt och allt klubbades under glada bifall.
Klockan 19:00 avslutades årsmötesförhandlingarna och en trevlig fikastund vidtog. Under mötet uppmärksammades det att det i år är 50-årsjubileum för föreningens engagemang i Torsbodaängens skötsel. En sak vi i styrelsen också diskuterade under senaste styrelsemötet och vi pratade om några olika planer för hur detta kan uppmärksammans. Mer om detta kommer!
Uppmärksammas kan också göras alla de olika aktiviteter föreningen genomfört under året i form av bla vandringar, utflykter och deltagande i läger och på så vis nått och engagerat nästan tusen(!) personer att delta i dessa.
En annan fråga som också tilldrog sig uppmärksamhet är vad vi kan göra åt jättebalsaminens invasiva framfart i kommunen, speciellt då på söråkerslandet där den formligen exploderat i antal och nu helt sveper in åtskilliga hektar i sammanvävda bestånd på olika platser. Lämpligt var att kvällens föredragshållare, Jens Löfgren, miljöinspektör och ekolog på Timrå Kommun, efter fikat hade som en punkt han berättade om hur kommunen försöker komma till rätta med balsaminens utbredning och vilka åtgärder som är tänkbara nu då den redan täcker in så stora arealer. Jens ställde sig öppen till förslag på hur bekämpning kunde ordnas, då detta är en tämligen ny fråga utan tidigare erfarenheter av framgångsrik bekämpning av så stora bestånd.
Jens berättade vidare bla om kommunens bygge av vindskydd och mulltoaletter ute på Åstön, om kalkningsåtgärder av vattendrag, om genomförda restaureringar av strömfåror, lekbottnar och avlägsnande av vandringshinder till förmån för fiskbestånden och planerade sådana. Också om de LONA- bidrag som kan sökas av föreningslivet till lämpliga projekt. Skötseln av bla fågelsångens naturreservat var en punkt som tilldrog sig frågor och det lyftes särskilt att det är svårt att ta sig fram till själva reservatet, då det på så vis är svårtillgängligt och bristfälligt skyltad tillträdesväg.
Fika och service var som vanligt toppklass på InBetween så ett stort tack till dem. Och så förstås till Jens Löfgren från Timrå Kommun som mycket kunnigt och initierat berättade om deras miljöarbete.
Och så förstås också ett tack till de som var med på mötet och alla som gör denna förening till vad den är!
För att summera året lite tycker jag att det känns som att det, trots något minskande medlemssiffror, varit ett bra och framgångsrikt år för föreningen. Nämnas kan bla framgången med att timmerterminalen till slut hamnade i Torsboda i stället för i Lögdö, föreningens mycket förbättrade kontakt med kommunen i miljöfrågor och bildandet av Mjällådalens naturreservat.
Vänliga årsmöteshälsningar
Fredrik Karlsson
Ordförande

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.