Raport – Botanisk sommarvandring i Sörbergeskogen

Fika uppe på berget med härlig utsikt mot Sörberge och landskapet bortom

Medelpads Botaniska Förening och Timrå Naturskyddsförening hade i skönt sommarväder gemensam vandring söndag den 4 juni i Sörbergeskogen, Timrå. Jirina Mia Mickova guidade 20 glada naturvänner som under den 4 km långa slingan fick se 60 olika växter. Vår stig kantades av vit blommande harsyra, skogsstjärna och vitsippa. Den gula kabblekan lyste upp kärrstråken.

Jan-Olof Tedebrand och landskapsblomma

Blåaktiga vackra skogsvioler växte rikligt under vår skogsvandring. Kul fynd var mossviolen som alla fick lära sig känna igen. Vi passerade även ett kalkrikt stråk med lundarv, nordisk stormhatt och olvon. Medelpads vackra landskapsblomma granen blommade fint och beundrades. Vi avslutade med fika uppe på bergtopp med storslagen utsikt, se Jirinas bild av Eva Sundin, Gudrun Fredén och Olof Svensson i förgrunden, Jan-Olof Tedebrand och Elisabeth Nilsson med hundar i bakgrunden. Vår glada vägvisare Jirina fick applåd för suverän guidning.

Elisabeth Nilsson och hennes hundar

Text: Elisabeth Nilsson

Foto: Jirina Mia Mickova

Utflykt – stigar i Sörberge den 4 juni 2023

Utflykt – stigar i Sörberge den 4 juni 2023 

– vandra tillsammans med  Naturskydsföreringen Timrå och Medelpads botaniska förering 

Samling kl 10 vid bensinstation Gulf i Sörberge.  
Ta med fika!
Kontakt person: Jirina Mia Mickova – 076 781 43 61.

Den oväntat vackra omväxlande naturen mellan Sörberge, Fagervik och Solbacken ger förutsättningar för tillväxt av många typer av växter. Just nu möter våren sommaren och  blommar Blåsippan, Vitsippan, Gullpudra, Tätört och många andra. Hoppas att vi ska se Smörbollar, Rockentrav. Stigen går mellan klippor och det finns utsikt över Timrå och den avlägsna landsbygden och sen förvandla sig till fuktiga  ställen. En del av stigen kallas Lustigastigen. 

På vår hemsida och på Facebook hittar du även förslag på spontanutflykter och andra aktiviteter. Och ‒ vi har varken medlemskrav eller avgifter vid våra aktiviteter! 

Varmt välkomna! 

Text och foto: Jirina Mia Mickova

Rapport – Natursnoksträff 20 maj Söråkers strandpromenad

Vilken fin plats du hittat åt oss Elisabeth! Perfekt för Natursnokarna, särskilt en försommardag som denna!

Tyvärr hittade ingen dit, men två familjer med totalt 5 barn barn kom för att hänga på stranden, så vi bjöd in dem. De var med oss i två timmar.

Vi lekte namnleken sedan fladdermus och malar då man får öva sin hörsel. Därefter vadade vi barfota i strandkanten och letade strandfynd.

En pappa hittade ett litet räkdjur, barnen hittade någon sorts vattenväxt, drivved, glasbitar, skräp och stenar och brända kottar samt sommargyllen, backskärvfrö och någon liten strandkålsväxt. Vi sorterade fynden lika-olika. Och hjälpte naturen genom att plocka skräp. Sedan lekte barnen vidare med drivveden och byggde på eget initiativ fiskgömmen.

Vi grillade och bjöd på korv, kaffe o saft – allt ekologiskt. Höjdpunkten var när Ingalill Häggberg från Timråkretsen visade barnen hur hon pressar växter i sin lilla bärbara växtpress! Den här dagen gav mersmak! Ena familjen var från Uppsala och andra nyinflyttad i Timrå. De fick med sig varsin broschyr om Natursnokarna och Naturskyddsföreningen.

Så vi var alla mycket nöjda.

Sara Friberg
Snoklok & verksamhetsutvecklare

Naturskyddsföreningens Kansli Mitt
Västernorrland och Jämtland-Härjedalen
sara.friberg@naturskyddsforeningen.se

073-033 02 38

Raport – utflykt till Åsäng den 18 maj 2023 (mål Bombmurklor)

Bombmurkla med grankotteskivling
Foto: Jirina Mia MickovaJIRINA MIA RÄKNADE TILL 183 BOMBMURKLOR VID ÅSÄNG
Det blev härligt sommarväder när Elisabeth Nilsson visade oss lokalen för bombmurklor vid byn Åsäng i Ljustorp socken. Jirina Mia Mickova med hunden Gaston mötte oss bland bombisarna nere vid Ljustorpsån. Jirina hade redan räknat de 183 bombmurklorna i den gamla tidigare betade bondskogen och tagit bifogade fina bilder. Elisabeth Nilsson finner under ”normalår” cirka 200 bombmurklor här vid Åsäng. Men under ett av toppåren fann Håkan Sundin fler än tusen bombmuklor här!

Skuggviol och bombmurklor
Foto: Jirina Mia Mickova

SKUGGVIOLER BLOMMADE BLAND BOMBMURKLORNA
Det var jättekul att se blommande skuggvioler mitt bland bombmurklorna, se Jirinas fina bild.
På sidorna 306-307 i Medelpads Flora kan man läsa följande att ”Skuggviol är en nordlig
viol som i Sverige har några av sina tätaste förekomster i Medelpad. Här utgör den en
karaktärsart för skuggiga gråallundar längs våra två älvar och de stora åarna Sättna-
Selångersån och Mjällån-Ljustorpsån Den växer där i örtrika miljöer på främst mjälajord
i strandbrinkar, ravinkanter och deltaland, särskilt i Indaslälvens och Selångeråns deltaland.”
På en av Jirinas bilder ser man även vårsvampen grankotteskivling som är vanlig just nu i våra granskogar. Jirina tog även bild av stubbrostnavling på en stubbe.

HÄSSLEBRODD OCH KRANSMOSSA BLAND BOMBMURKLORNA
Bombmurklan verkar kalkgynnad och har sina största förekomster i våra trakter uppe vid Indalälven i Liden och Ragunda socknar. Där har vi varit många vårar tillsammans med Kjell Berglin, Rolf Lidberg och Håkan Lindström och ibland sett tusentals bombmurklor i ravinerna. Jag och Margareta Byström strosade idag runt bland bombmurklorna vid Ljustorpsån och noterade hässlebrodd och kransmossa som indikerar rikare mark. Harsyra dominerade annars i barrmattorna under granarna och i övrigt noterade vi följande arter bland bombmurklorna: blåbär, björkpyrola, hallon, lingon, linnea, ormbär, revlummer, rönn, skogsbräken, skogsviol, vårfryle, hårvänderot. Jirina tog även bild av vårsvampen orange älglegeskål.

FIKA VID STILLA FLYTANDE MJÄLLÅN
Vi hade en härlig fikastund i bestånd med liljekonvaljer i gråal-hägglund intill Ljustorpsån där
drillsnäppor flög fram och tillbaka. Sommartid flyger här ibland den tjusigt blå kungsfiskaren. Vi hade även med oss Carina Svedin och två andra fågelvänner som berättade om fåglar under vandringen bland annat buskskvätta. Vi såg även flera vackra dagfjärilar som aurorafjäril och sorgmantel. Inga-Lill Häggberg och några av hennes vänner anslöt. Elisabeth Nilsson fick en hjärtlig applåd för suverän guidning och information. Hon har nytt projekt nu på gång med vandringsled hela vägen från Y:et och upp längs Ljustorpsån-Mjällån till Västanå bruk. Elisabeth visade oss även fin broschyr om Mjällådalen som länsstyrelsen tagit fram och där vandringsleder är inritade.

Text: Jan-Olof Tedebrand

Foto: Jirina Mia Mickova

Natursnokarna

Vårt mål är att varenda unge ska kunna känna sig hemma i naturen! Vi vill att fler ska
få prova på Natursnoksverksamheten och vi vill hitta fler nya natursoksledare som
kan starta egna grupper med stöd av oss.
Träffen leds av Sara Friberg från Naturskyddsföreningens kansli Mitt:

0730330238
sara.friberg@naturskyddsforeningen.se

Minne från utflykt till Röjeknippen 2016!

Från dagens utflykt 25 september! (2016)
Vädret hjälpte till att göra vår utflykt upp till den 310 meter höga Röjeknippen till en succé!
Hela 15 vandringssugna samlades vid affären i Ljustorp och därifrån tog vi oss sedan till utgångspunkten för vår vandring. Gruppen bestod av alla åldrar från fyra år upp till dryga 70, en alldeles lagom blandning alltså!
Septembersolen lyste, lite lagom slöjad av ett tunt molntäcke och fick temperaturen att hamna på ungefär 15 grader. Den markerade stigen är inte alltför brant trots att höjdskillnaden är markant. Det blir lagom med små korta uppehåll när Elisabeth passar på att berätta vad vi hittar på marken, både växter och intressanta svampar, lavar och mossor. Väl uppe på toppen slås man naturligtvis av den magnifika utsikten över Prästtjärn och Röjesjön samt de blånande bergen i fjärran. Solljuset gör också rättvisa åt de sprakande höstfärgerna som naturligtvis lockar till fotograferande bland deltagarna.
Givetvis gör gruppen också det obligatoriska försöket att puffa storstenen över kanten ner i Prästtjärns mörka vatten men det lyckas inte heller denna gång. (se bild!)
Alla deltagare var överens om att detta var ett perfekt sätt att tillbringa en septembersöndag på!
Text och foto: Stig Carlsson