Röjeknippen 29/6

Dagen vandring Röjeknippen blev trevlig och till vår förvåning utan regn. Vi var 17 glada vandrare som stegade upp på berget för att njuta av utsikten. Stigen är drygt 3 km tur och retur och högsta toppen 323 meter över havet.
På vägen upp pratade vi om kalottberg och var högsta havslinjen gick under istiden. Den översta strandlinjen i Ljustorp var på 250 meter över havet för 8000 år sedan.

Länk till preliminärt produktblad:
http://www.upplevljustorp.se/dokument/38%20Rojeknippen.pdf

Text och bild: Lena Liljemark

Årsmötet 2021

Ordförande Fredrik Karlsson omvaldes

Årsmötet 2021 ägde rum söndagen den 20 juni i Lögdö. Vädret gjorde att det inte var några tankar på annat än att sitta utomhus och då kunna hålla Corona-avstånd utan problem. Info om den nya styrelsen kommer inom kort med namn och kontaktuppgifter. Ordförande, Fredrik Karlsson, liksom övriga ledamöter omvaldes.
Efter genomförda årsmötesförhandlingar och traditionsenligt fika guidades deltagarna längs Ljustorpsån och omgivande skogsområde av Elisabeth Nilsson.

Text och foto ; Stig Carlsson
(bilderna är klickbara för bättre kvalité)

Elisabeth Nilsson visar på några intressanta tickor vid utflykten

Altickan bildar spännande mönster

Intresserade deltagare lyssnar på Elisabeths berättelse! Fr v: Pia Åslund, Ann Fredbäck, Annki Sandström och Dennis Karlsson (skymd)

Rödfärgsalg på björk

Upptäck slingan längs Ljustorpsån!

Känn er välkomna in i naturen! Ingen vila ännu!

Vad är speciellt med skogen kring stigen?
”Lövskogen längs ån, gammelskogen i den gamla åfåran samt den nära 400-åriga tallskogen vid vägen är utpekade som nyckelbiotoper och kommer inte att avverkas av markägaren SCA. Det är också planerat att göra en naturvårdsbränning i den gamla tallskogen. Kraven på skogsföretagen från certifieringsorganisationer är bla att minst 5% av marken avsätts för värdefull natur, ytterligare 5% avsätts för sociala eller andra värden där längs högst 50% får avverkas. Även att visst antal ha ska brännas per år.” Så berättar vår ”stigfinnare”.

Utgå från parkeringen vid Lögdö kapell. Gå ner åt höger mot ån, Ljustorpsån, som stigen sedan följer en lång sträcka.
Innan du kommit fram till parkeringen vid den gamla contortaplanteringen har du vandrat genom ett fantastiskt skogslandskap. Men det finns många vägar dit och det gäller att inte gå vilse. Den enda bebyggelsen som skymtar är ett rött hus på behörigt avstånd från stigen.
Det finns mycket att beundra, förundras över och känna vördnad inför, något som vi har så att säga alldeles inpå knuten. Med Elisabeths ( vår stigfinnare) markeringar kommer det att vara lättare att hitta vägen runt och någon karta känns överflödig.
Ån kommer att vara delvis skymd av träd och all möjlig växtlighet. På många ställen glittrar den  och det känns lockande att försöka ta  sig ner. Glöm inte att man vandrar nästan som på en nipa och lite svårt att ta sig  ner.

Stigfinnare: Elisabeth Nilsson
Text: Ann Fredbäck
Foto: Stig Carlsson (bilderna är klickbara för bättre kvalité)

Ett fint badställe finns faktiskt! Kallt vatten?

Gamla träd och unga i en salig blandning! Den här gamla stammen är överlupen av mossor, lavar och en speciell ticka, …

Vanliga växter längs stigen: ormbär och ekorrbär

Här räckte armarna inte runt!

Vad har hamnat i handen? Jo en stenmurkla!

Kanske det blir åkerbär här?

Här har ingen varit och karvat ut materiel, till vad då?
Blir bra barkbåtar!

Spännande figurer kan döljas i grenverket.
Stanna upp och fundera! Inte är det väl en björn? Nej, men ett gammalt bäverspår!

Här finns att läsa om stigar runt om i Lögdö, vandra och njut , bara ”naturen” som låter!

 

 

Skogsvandring från 2012!

Nedan en rapport från en spännande vandring längs Västanåleden 2012!

”Vi var 12 vandrare som hängde på Elisabeth (Nilsson) längs Västanåleden. Genom både gammal urskog och delvis nyplanterade raka led av granar. Längs nipor och krång. Vi klättrade ömsom i branter och ömsom gick vi längs plana skogsbilvägar. Lavklädda aspar i jätteformat, lågor  täckta av mossa och tickor av olika slag beskådades. Naturligtvis blev också tid för fika när vi kunde hitta en plats där det blåste lite som höll myggen borta.  Borta höll sig också regnet som man hotat med skulle komma. Sammanfattningsvis en alldeles perfekt tur en lördag i juni!”

Text och foto: Stig Carlsson

Vandring 2021-06-13

Idag har vi haft en underbar försommarvandring med 16 personer.
Vi utgick från Åsäng (byvägen) och vandrade snirklande då vi hade Ljustorpsån ömsom på ena sidan av oss och ömsom på andra sidan.
Vi gick drygt 7 kilometer på ca 3,5 timmar inkluderat en härlig fikapaus vid Ljustorpsån️.
Text och bild: Lena Liljemark

Försommarvandring


Vi har hittat en ny
sträckning på stigen längs Ljustorpsån med start i Åsäng och
vill gärna erbjuda flera att uppleva den i försommarprakt. Fin natur utlovas.
Vi tar hänsyn till Corona och håller avstånd.
Samling vid Ljustorps Handel kl 9.50 eller vid Plåtbaracken i Åsäng kl.10.00.
Medtag eget fika.
Inställt vid regn.
För frågor ring 060-820 79

Läs mer!

Årsmöte

Nu är det dags: Kallelse till årsmöte!

Välkomna till Timrå Naturskyddsförenings årsmöte söndag den 20 juni klockan 11:00 på Lögdö bruk!

Mötet hålls utomhus.

Upptäck den ”nya” stigen, Norrbergeslingan!

 

Utgå från den gamla kontortaplanteringen i Norrberge. (Se  enklare kartbild här!)
Vandra ner mot älven och sväng in mot skogen. Tyvärr möter inte skogens skönhet och sinnesfrid dig som vandrare direkt. Andra människor före dig har sett skogen som lämplig plats för sopor och det gör att man vill fort in  på stigen. Man får ganska snart uppleva lugnet och kan gå ner i varv efter att ha funderat på andra människors inställning till vår natur.
Den första blommande växten vi stötte på var harsyra. Kommer ihåg att blomman går att äta och har nog provat det någon gång. Smakar citron.
För att hitta rätt i skogen och följa rätt stig, finns det gula målade rundlar på träden. Tall och gran blandas ibland med några lövträd eller buskar. Vid en öppning mot Markförädlings stora anläggning växte flera druvfläderbuskar. Inte den fläder man gör saft utav, den här har röda bär och ska inte användas.
Stigen följer en gammal älvfåra och långt där nere syns vatten. Stigen går på toppen av en nipa, är smal och man känner sig omsluten av allt som växer och rör sig. I en skog som verkar äkta och som en skog ska vara. Nästa verksamhet som skymtar är ett enormt sandtag. Från stigen hörs nu både bilar och traktor.
Förundrad tittar man ner i denna sandhög, sandgrop, något som älven bidragit med. En avvikelse från stigen tar oss upp på ett gräsbevuxet stort område. Där möter en fin utsikt mot flygfältet. Det växer bra där! Jo visst, en övertäckt soptipp. På toppen av området är en cementklump med en järnstör nedtryckt och med något på toppen. Plats för funderingar:
Varför står den där?
Stigen är just ”uppfunnen”, uppmärkt, och denna första promenad gjordes 20 maj.
Varken bär eller svamp fanns, förutom en liten grå skivling som är svårbestämbar. Det finns inga arrangerade fikaplatser, men lite här och var har skogen själv några sådana att erbjuda.

Lingonris, blåbärsris, olika mossor och lavar allt som tillhör en levande skog. På några ställen stack härligt grön lummer upp. Om man på något ställe blev osäker om fortsättningen på stigen, så var det bara att se sig omkring. Någonstans finns det gula märket, till och med tre markeringar vid något ställe: Se upp!

Text: Ann Fredbäck
Foto: Stig Carlsson, bilderna är klickbara (öppnar i nytt fönster) för större format och bättre upplösning!

Korta nyheter!

Nedan en sammanfattning av nyheter från senaste medlemsbrevet!

Glädjande nyhet för skogen!
Nya FSC-certifieringsregler är införda. Utöver det tidigare kravet att avsätta 5% av skogen för skydd av biologisk mångfald ska ytterligare 5% avsättas för anpassad skötsel. Det kan gälla naturvärden men också sociala värden i samverkan med intressenter. Här ska minst 50% av volymen ska lämnas kvar. Mer info här!

Avverkningsanmäld skog i Lögdöparken, del av röda slingan.
Avverkningen är uppskjuten till nästa år. Det kommer att hållas samråd om hela området runt Lögdö Bruk, även Masugnsgrundet med massor av organisationer myndigheter och boende.

Torsbodaängen
Timrå Naturskyddsförening och Hässjö hembygdsförening har hävdat ängen i 50 år. Men eftersom det blivit färre och färre som kan slå med lie har den börjat växa igen. Därför har länsstyrelsen  i kontakt med markägaren beslutat bränna den. Så skedde med lyckat resultat den 21 april.
Man tittade även på området runt ängen som betas av kor och planerade för viss uppröjning de närmaste åren med hjälp av skogsstyrelsens projekt ”Nära till Naturen”

Bombmurklor
Annonserade utflykten till bombmurklorna i Åsäng 2a maj ställdes in pga hårdare coronarestriktioner. Samma dag gjordes ett glädjande nytt fynd av bombmurklor vid en stig i Sandarna nära Ljustorpsån. Markägaren SCA är informerad liksom Länsstyrelsen.

Mjällådalen
Länsstyrelsen kommer att göra helt nya stigar i den norra delen av reservatet. Ny stig från Västanåfallet till reservatet. Nya stigar på båda sidor som följer åkanten. På västra sidan av ån till platsen där nuvarande Västanåleden svänger upp mot skogsbilvägen. På östra sidan där Flottarstigen tar slut vid en djup ravin. De kommer även att ta över skötsel av befintliga stigar utom Flottarstigen söder om Petter-Norbergsbron.
Det har kommit rapporter om att det är vindfällen överallt så röjningen lär ta tid.

Stigar
Ny stigrunda i Norrberge!
Hittade av en slump en nipstig där som jag satte ihop med en av de befintliga stigarna i den fina tallskogen norr om täkten. Christina och Jon Flordal erbjöd sig att röja ock kvista vilket nu är gjort, tack för det!
Mer info kommer! // Elisabeth Nilsson