Sundsvallstidningsartikel: Den tredje tisdagsvandringen

Missne (Calla palustris) Fotograf: Kerstin Ågren

Tredje tisdagsvandring gick från Norrplants parkering ner till Indalsälven. Där gick vi på bro, spänger och trappor över små och stora rännor genom en trolsk grangammelskog. I rännorna växte den vackra kallaväxten Missne. Vidare under broarna till en liten grusväg och sedan upp på en hög nipkant längs den gamla älvfåran. Sedan kom vi in i en fin tallskog där vi fikade. Tillsammans fick vi njuta av en fantastisk natur och trevlig gemenskap denna kväll.
En trist upptäckt var att på Naturskyddsföreningens skylt över vandringsleder på parkeringen har någon klistrat över Naturskyddsföreningen logga med Timrå kustvandrings logga. Senare visade det sig att det var gjort så på alla våra skyltar!

Text: Elisabeth Nilsson

Sundsvallstidningsartikel: Den andra tisdagsvandringen

Vackra vyer längs älven.
Fotograf: Ann-Chatrin Hammarström

Timrå Naturskyddsförenings andra tisdagsvandring gick i strålande solsken runt Grönudden i deltat. Stigen startar på samma ställe som Trollstigen som är Timrås mest besökta utflyktsmål. Där går en jämn ström av barnfamiljer hela tiden. Stigen följer älven fram till Brukshundsklubben där den viker upp och ut på en lägda, sen ner igen vid kraftledningen. Detta för att runda en lång vattenfylld ränna samt ett hygge. Under lärkträden vid Brukshundsklubben fick vi se en liten raritet, rosentry som tyvärr blommat ut men vi såg början på små bär. Stigen fortsätter sedan längs älven med flera små fina sandvikar, ända ut till yttersta udden. På ett ställe hade bävern fällt en megastor björk, stubben var enorm! Bävern gräver hyddor in i sandbrinken eftersom det inte går att bygga hyddor längs älven. Vid sandstranden längst ut blev det fika i solskenet. Vi pratade även om alla lämningar vi ser efter flottningen där området var ett stort skilje. Åter gick vi vägen, som är stängd för trafik, och ner vid Brukshundsklubben.

Text: Elisabeth Nilsson

Tisdagsvandring den 18:e juli 2023

Foto från SCAs websidan

Tisdagsvandring den 18 juli går i gammelskog vid älven, länga höga nipkanter och i fin tallskog.

Samling på parkeringen utanför grindarna till Norrplant kl. 18.

Ta med fika! Frågor Elisabeth 060-82079

Inställs om det trots yr blir regn.

_______________________________________________________________________________
Vi har varken medlemskrav eller avgifter vid våra aktiviteter!
Välkomna alla!

Text: Elisabeth Nilsson

Sundsvallstidningsartikel: Strandiris vid Indalsälven

Fotograf: Kerstin Ågren

Den första tisdagsvandring för året lockade hela 22 deltagare. Vi gick längs den fina strandpromenaden i Sandarna längs älven. Där fick vi se de märkliga gallbildningarna på gran orsakade av en insekt, ananasgallus. De får granen att bilda ljusgröna klumpar som skydd för deras ägg. Man kan även se fjolårets bon som liknar små svarta kottar. Men det finaste fyndet var den ovanliga blomman strandiris som har ett fåtal rapporterade fynd i länet. Där strandpromenaden slutar vidtar en röjd stig genom en magisk gammal alskog. Upplevelsen har beskrivits som att gå genom en tropisk regnskog. Känslan förstördes dock genom att någon kört med fyrhjuling, mejat ner buskar och massakrerat lågor där det har växt sällsynta svampar. Stigen kommer fram till en idyllisk vik med en liten ö och fortsätter upp till nipkanten. Där vände vi och gick till vindskyddet på udden där alla fick sittplats till fikat. Vi tog sedan samma väg tillbaka.

Text: Elisabeth Nilsson

Tisdagsvandringarna 2023

Fotograf: Jirina Mia Mickova

Tisdagsvandring  27 juni 2023

Tid: klockan 18–20
Den blir längs norra sidan av älven. Kör Sandarnavägen, Hakvägen, Årtullgatan till P-plats. Botaniska överraskningar utlovas.
Ta med fika!
Under alla våra utflykter informerar vi om platsens historia, natur och kultur.

_______________________________________________________________________________

Vi har varken medlemskrav eller avgifter vid våra aktiviteter!
Välkomna alla!

Fliken Styrelsen uppdaterad – Arbetsgrupp ängsskötsel

 

Arbetsgrupp för Torsbodaängen:

Vi försöker rädda blommorna på Torsbodaängen. Fagning (räfsning) maj månad och slåtter i augusti. Vi behöver hjälp av folk som kan slå med lie och räfsa. Studiefrämjandet kan ordna liekurs tel 12 07 54. Hjälp oss behålla denna botaniska pärla.

Kontaktpersoner:
Linnea Henriksson: henrikssonlinnea@hotmail.com, tel. 070-237 28 99
Ulla Gabrielsson: ulla.ch.gabrielsson@gmail.com, tel. 070-238 21 03