Snart är det 50 år…

Naturskyddsföreningen i Timrå har under många år tillsammans med Hässjö Hembygdsförening vårdat den s k brudsporreängen i Torsboda. Att arbetet har gett resultat kan man se på utvecklingen av brudsporren på ängen. Från att ha varit nästan borta så kan man numer glädja sig åt flera stånd av den vackra brudsporren. Nu är det dags […]

Läs mer

Vid fågelmatningen…

En fågelmatning är en rolig och nyttig sysselsättning så här i vintertid. Ibland kan det vara lite svårt att skilja fågelarterna åt. Ett par av de vanligare i våra trakter är talltitan och svartmesen och på bilden kan du se vad som skiljer dem åt. Foto: Stig Carlsson

Läs mer

Dags för holkbygge!

Nu är den perfekta tiden att snickra fågelholkar! Är du en som bygger holkar och kanske vill ha hjälp att sätta ut dem längre fram så hör gärna av dig så hjälps vi åt! Mejla Stig på stig.outsidepix@gmail.com Under tiden kan du se en film om utsättning av holkar i Indalsälvens delta 2015, holkar byggda […]

Läs mer

Mjällådalen – en favorit att besöka!

Tidningen Sveriges Natur har haft en omröstning bland sina läsare för att få fram vilket område i landet som bjuder på de bästa naturupplevelserna. På första plats kom Höga kustenområdet och på femte plats hamnade Mjällådalen! Snacka om att vi bor i Sveriges vackraste län! Mjällådalens placering är ju mycket hedrande men inte oväntad. Många […]

Läs mer

En rapport från spontanutflykten den 8 augusti.

Efter initiativ av Elisabeth Nilsson utfördes den 8/8 en enklare inventering efter i första hand larver av mindre vattensalamander. Detta utfördes med en vanlig handhåv och z-håvning (standard vid inventering av salamandrar). Två dammar inventerades, båda tycks vara artificiella dammar med okänt syfte. Kanske användes de för att innehålla vatten för drift av såg eller […]

Läs mer

Åkerförgätmigej, Myosotis arvensis.

Försiktigt, men ändå markerat och synligt hyllar den lilla förgätimigejen de svenska färgerna! Oftast behövs det inga större åthävor för att visa sin skönhet, vet man om den så framkommer den ändå! Fågelsångens naturreservat, juni 2016 Foto:Stig carlsson

Läs mer

Lupinfestival!

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllos) Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge går ut med ett upprop om att plocka lupiner för att hindra dem att gå i frö och sprida sig. Med invasiva främmande växter menas arter som lätt och snabbt förökar sig både med frön eller vegetativt med rotskott, jordstammar, revor eller växtdelar. De kan således på kort tid finnas […]

Läs mer