Upptäck den ”nya” stigen, Norrbergeslingan!

  Utgå från den gamla kontortaplanteringen i Norrberge. (Se  enklare kartbild här!) Vandra ner mot älven och sväng in mot skogen. Tyvärr möter inte skogens skönhet och sinnesfrid dig som vandrare direkt. Andra människor före dig har sett skogen som lämplig plats för sopor och det gör att man vill fort in  på stigen. Man […]

Läs mer

ÄNGSSVAMPAR PÅ FÄRTORPET I LJUSTORP

Den 13 oktober 2020 var en underbar höstdag. Jag besökte gamla gräsmarker vid Färtorpet i Ljustorp sockeN nära gränsen till Ångermanland. Här blommar fältgentianor under sensommaren. På andra sidan landskapsgränsen ligger Stigsjö socken där bor Helene Öhrling och Stefan Grundström på skogstorp. Det har funnits 13 järnbruk i Medelpad som fick träkol från skogar runt […]

Läs mer

På deltat!

koralltaggsvamp

Så här i svamptider så kan det vara spännande att leta efter lite rariteter som kanske inte i första hand är till för att ätas! Med lite tur och hjälp av vännen Sture kunde jag fota koralltaggsvamp på deltat häromåret. ”Arten hotas av brist på död ved. Ingrepp som innebär att lågor och döda eller […]

Läs mer

Efter Mjällån!

aspfjädermossa

En av de extra fina sevärdheterna efter Mjällån är den vackra aspfjädermossan! ”Aspfjädermossa tycks strikt bunden till gamla skogar, framförallt på näringsrik, högproduktiv mark. Troligen gynnas den av lång skoglig kontinuitet. Ett hot är att det vanliga värdträdet ask har drabbats av askskottsjuka. Arten är dessutom känslig mot kraftig avverkning. Den kan i vissa fall […]

Läs mer

ÄNGSTUR I TIMRÅ

Annika Carlsson är biolog och ängsvårdare vid länsstyrelsen. Hon brukar varje sommar bjuda in särskilt ängsintresserade personer inom Medelpads Botaniska Förening (MBF) till besök på fina ängar i Medelpad. Nu den 2 juli 2020 kom vi överens om att besöka tre fina ängsområden i Timrå: Torsboda, Skäggsta och Ytterå. De som med på ängsturen var Maria Danvind från […]

Läs mer

Rapport utflykt Grönudden

Fantastisk uppslutning till utflykten den 26:e maj! Hela 48 deltagare samlades vid Y:et  för att vandra runt Grönudden på den nya stigen som röjts och spångats av Timrå kustvandring. Innan avfärd berättade Mats lite om Y:et. Eftersom vi var så många och även skulle hålla säkerhetsavstånd så kunde vi inte berätta om de naturvärden som […]

Läs mer

På besök hos bombmurklan

”Bombmurklan är en sällsynt vårsvamp som är rödlistad som sårbar. Fruktkropparna kommer upp i februari till maj och är bruna och sammetsaktiga med en svart glänsande disk i mitten. Bombmurklan har en östlig utbredning i Norden och är i Sverige känd från Småland upp till Norrbotten, med tyngdpunkt i Mälarlandskapen.” Så beskrivs bombmurklan i Wikipedia. […]

Läs mer

Ut i naturen!

Sköna maj har anlänt till våra nejder! Nu finns det ingen anledning till att inte göra ett besök ute i den fina natur som vi har här i kommunen. I dessa Corona-tider så uppmanas ju till promenader och att vistas ute så mycket som möjligt. Som ett exempel på ett bra utflyktsmål kan jag rekommendera […]

Läs mer

Inventera backsvalor!

Birdlife Sverige genomför 2020-2021 en riksomfattande inventering av backsvala. Detta är föranlett av artens kraftiga tillbakagång under 2000-talet. Läs mer på Birdlife Medelpads hemsida! Hör gärna av dig då du besökt en backsvalelokal och berätta. Detta för att undvika att flera personer åker till samma ställe. Vill du ha tips på lokaler är det bara att […]

Läs mer