Osaklig hetskampanj mot Naturskyddsföreningen!

Det står naturligtvis Skeppshamns café fritt att gå ut med protestlistor efter länsstyrelsens beslut att upphäva Timrå kommuns beviljade dispens från strandskyddet och vi kommer alltid att försvara er rätt att göra det. Men vi tycker samtidigt att man ska visa lite anständighet och saklighet i argumentationen och rikta kritiken dit den hör hemma, nämligen till Timrå kommun för deras bristfälliga rådgivning, som orsakat er besvikelse.

Naturskyddsföreningen i Timrå har varken fastställt reglerna för strandskyddet eller reservatsreglerna och kan alltså inte beskyllas för att vilja utestänga allmänheten från Skeppshamn.

Strandskyddslagstiftningen har fastställts av Sveriges riksdag och syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för hela allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. Reservatsreglerna har fastställts av kommunfullmäktige i Timrå. Syftet var att skydda de natur- och kulturvärden som finns på Åstön, både på land och i vattnet.

I det aktuella dispensärendet ville Lotstornet AB permanenta och utöka antalet platser på campingen från dagens 25, varav 14 upptas av säsongscampare i konflikt med gällande arrendeavtal, till 32 platser varav de närmast vattnet skulle hamna 30-40 meter från strandlinjen. Utökningen skulle om den godkändes ha hindrat den övriga allmänheten från tillgång till strandområdet och försämrat livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Det är alltså Lotstornet AB som orsakat att Naturskyddsföreningen ansåg att den av kommunen beviljade dispensen måste överklagas. Länsstyrelsen var av samma uppfattning och upphävde kommunens beslut. Mark- och miljödomstolen kommer med all sannolikhet att vara av samma uppfattning när den så småningom kommer att behandla Lotstornets överklagan av Länsstyrelsens beslut. Naturskyddsföreningen har därmed genom sin överklagan räddat undan den aktuella stranden för hela allmänheten.

Det bör understrykas att Naturskyddsföreningen delar den uppfattning som föreningarna i Tynderö gett uttryck för, nämligen att en väl avvägd korttidscamping i reservatet gynnar turismen.

Att som Skeppshamns café i eget intresse försöka blanda samman det aktuella dispensärendet med effekterna av de reservatsregler som fastställts av Timrå kommunfullmäktige och hävda att dessa skulle vara en följd av Naturskyddsföreningens överklagning är djupt ohederligt och felaktigt.

Naturskyddsföreningen vill hävda att Länsstyrelsens beslut absolut inte kan få de effekter som beskrivs i uppropet till namninsamlingen.

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Timrå

Dela

Kommentera

One thought on “Osaklig hetskampanj mot Naturskyddsföreningen!

 1. Äntligen en saklig beskrivning vad gäller Skeppshamns camping.
  Verkligen en genomtänkt skrivelse som klargör det rättsförhållande som föreligger just nu.

  Tack för detta och min förhoppning är att de som skrivit under uppropet nu läser och förstår läget och vad som lett fram till just detta läge.

  Kanske några gör noteringen ”tagit del-ej förstått…..finns sannolikt personer som just agerat så.

  -Mark-och miljödomstolen torde nog inte imponeras av ”protestlistan”!

  Själv tycker jag det är beklämmande att människor inte sätter sig in i fakta utan bara agerar och låter känslorna styra

  .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.