Rapport från blomstervandring

Blomstervandringen på Torsbodaängen bjöds på solsken av moder natur och 16 deltagare mötte upp. Kommunekolog Stefan Grundström guidade och berättade med stor kunskap om den kulturhistoria som omgärdar ängsmarkerna och om ängens blommor. Vi fick gå på ett led för att trampa ned ängsväxterna så lite som möjligt och Stefan stannade upp och berättade bla […]

Läs mer

Längs Mjällån!

Nio stycken vandringssugna slöt upp vid Mjällån för att ta del av den delvis nya etappen av flottarstigen. Tanken med nya etapper är bl a att man ska kunna gå ”runt” utan att behöva gå längs landsväg eller att gå samma väg tillbaka för att återvända till bilen. Den etapp vi följde idag höll sig […]

Läs mer