Trolsk bildvisning!

Fredrik Karlsson    presenterade fotografiska betraktelser från Timrås natur: illuminationer sprungna ur trollstubbar, granar och stenar. Tindrande stjärnor och virvlande norrsken som hisnar fantasin och för tanken på nya vägar. En interaktiv bildvisning med fyra årstider inom  räckhåll, där publiken var med hela kvällen. Poesi och naturfilosofi blandat med fototeknik för den intresserade. Här fanns det mesta för den stora skara som […]

Läs mer