Fågelsången mer lättillgänglig

P1020128_resizeNaturskyddsföreningen i Timrå har framfört kritik till kommunen att de kommunägda reservaten inte sköts enligt plan. Bl a har Fågelsången i Söråker varit synnerligen svårtillgänglig trots att skötselplanen säger att det ska vara precis tvärtom. Att så inte varit fallet kan man se på den här filmen från i somras:
https://www.youtube.com/watch?v=eaHp1Xf3puA
Nu kommer signaler att ett arbetslag ska dra igång en uppröjning i reservatet. Detta efter att även kommunrevisorerna påpekat brister i skötseln av reservatet. Den snöfattiga vintern gör att röjningen kan påbörjas och förhoppningsvis avslutas innan blomnings- och häckningsperioden startar för året.

text och foto:Stig Carlsson

Bron till Deltat

IMG_9077_resizeFörsta ledet för att ta sig ut till naturreservatet Indalsälvens delta består av en äldre träbro. Denna bro anses nu vara i så dåligt skick att den ska bytas ut mot en hängbro. Kostnaden för detta beräknas till 1,5 milj kronor. Den gamla träbron renoverades för något år sedan men det tycks inte varit tillräckligt. Hängbron kommer att anläggas längre uppströms och i samband med den också en parkering med plats för ett 25-tal bilar. Bygget beräknas vara klart till midsommar. Om den gamla bron tas ur bruk under byggtiden framgår inte, häromåret stängdes den av med hänvisning till att den var allmänfarlig.

Text och foto: Stig Carlsson

Gråväder i mars!

P1000624_resizeBlygrått med stänk av minnen. Mars har kommit till Åstön men stranden säger inget om tidpunkten. Det kunde varit närsomhelst. Blygrått med stänk av rött, rött på stenar från bergarter som bara finns i närheten. Blygrått som himlens moln och luften är så mättad av fukt att bara temperaturen avgör om det blir snö eller regn.
Blygrå blir känslan om du är ensam ute på klipporna men kanske ändå inte oangenäm. Blygrått kan vara behagligt att gömma sig i! Åstön 14-03-01

Trolsk bildvisning!

Fredrik Karlsson 

 

Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

presenterade fotografiska betraktelser från Timrås natur: illuminationer sprungna ur trollstubbar, granar och stenar.
Tindrande stjärnor och virvlande norrsken som hisnar fantasin och för tanken på nya vägar. En interaktiv bildvisning med fyra årstider inom  räckhåll, där publiken var med hela kvällen. Poesi och naturfilosofi blandat med fototeknik för den intresserade.
Här fanns det mesta för den stora skara som samlats för ännu en ”myskväll” med Naturskyddsföreningen. Föreningen bjöd på fika.

Bild från Timrå i SNF:s årsbok!

nackbasrn

Fredrik Karlsson har fått med en av sina fina bilder från Barnbergstjärnen i Naturskyddsföreningens årsbok. Vi gratulerar naturligtvis Fredrik till detta. Nedan kan du läsa Fredriks egen berättelse!

”Jag har en favoritskogstjärn, en med ett brant berg som stupar rakt ner i tjärnen på ena sidan. Övriga sidor omgärdas av skog. I tjärnen växer vita näckrosor. Den som sett min hemsida vet att skogstjärnen representerar inte bara skogens, utan också kosmos själ i de bilder och texter jag där presenterar.
Men till min sorg upptäckte jag i somras att skogen vid tjärnen nu är uppmärkt för avverkning. Sorgligt, just som den börjat växa till sig och utveckla rekreativa naturvärden. Jag kontaktade Naturskyddsföreningen och tillsammans med Elisabeth Nilsson såg vi över avverkningsplanen och uppvaktade några personer på berört skogsbolag. De såg positivt på synpunkterna och såg i sin tur över avverkningen och genomförde flera förändringar planeringen som bättre skonar och skyddar den fina miljön. Det tycker jag var väldigt positivt! Även om ju skogen ändå försvinner, men skonsammare får man hoppas.
Nu till sak: ”Skogen är både själens och jordens skyddande päls. Den gör oss friska och glada, ger skydd mot klimatförändringar, ger massa och timmer.” Ja, så presenterar Naturskyddsföreningen årets bok 2014: Mossa, massa, människa.
Speciellt glädjande tycker jag detta är då en av mina bilder från just denna tjärn pryder första bilduppslaget i boken, själva inledningen till det gedigna arbete som ligger bakom denna publikation. Här har jag mycket spännande läsning framför mig, och många mycket bra bilder att själv inspireras av.
Det kan hända att det just nu i skrivande stund tuggar sig en avverkningsmaskin fram genom den fagra vyn, då avverkningen framflyttades till nu under vintern då tjälen lagt och skyddar mot körskador. Bilden är inte bara en bild av en vacker blomma i en skogstjärn, det är en kosmos manifestation och en allegori om ett medvetet universum, en medveten skog med något på hjärtat. Allegorin handlar om glädje och kärlek.
Där, till höger i bild, kanske just nu en skogsmaskin tuggar träd så kvistarna yr. Dess glimmande ögon kastar sitt sökarljus genom den midvinterdunkla skogen. Hoppas ljuset söker väl och skonar några utvalda träd med hopp om en framtid för denna skog, för dess själ.
Jag blev därför mycket glad när jag såg hur väl denna bild presenterades i Naturskyddsföreningens årets bok 2014. Det känns hedrande att få vara med och bidra till det arbete denna publikation representerar och den medvetenhet om skogens värden den sprider, de vandringar i magiska marker och de naturens skatter den bjuder läsaren på.

Boken hittas här: http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/butiken/bocker/mossa-massa-manniska

Näckrosbilden i sin tur ingår i den kontext som presenteras på min sida: http://romantiskljusfangst.weebly.com/

Fredrik Karlsson”