Fagning!

Måndagen den 5 maj kl 18.00 Fagning av Torsbodaängen tillsammans med Hässjö hembygdsförening. Vi börjar kl 18.00, men det går även bra att komma senare. Ta med räfsa och fika. Ingvar Smedjegård kommer som vanligt att spela folkmusik tillsammans med sina spelkompisar. Kontaktperson Bengt-Göran Norlin, tel 060 – 57 03 25  

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN BLIR SKOGSÄGARE!

Naturskyddsföreningar har kretsar ute i de flesta kommuner i landet samt länsförbund i alla län. Länsförbundet i Västernorrland består av ledamöter från alla kretsar utom från Timråkretsen. Så om någon naturvän i Timrå känner för att vara med i Länsförbundet så bör ni meddela detta till kretsens ordförande Bengt-Göran Norlin. Det är intressant och lärorikt […]

Läs mer

Spontanutflykt

Det hade varnats för snö men av den varan syntes intet vid vår utflykt till Bölesjön. Vädret var tvärtom på bra humör liksom även det tiotal deltagare som dök upp. Nästan lika många som svanarna ute i sjön. Dessa, svanarna, lät sig snällt beskådas via tubkikare. Fika kunde intas vid de fina bord som finns […]

Läs mer

Fågelskådning Light!

[vimeo 89021592 w=500 h=281] Med anledning av den tidiga våren så gör vi en utflykt och tittar på sångsvanar med flera vid Rastplatsen Bölesjön efter E-4:a mot Härnösand (vänstra  sidan från Timråhållet). Samling vid parkeringen vid kl 0800 lördag morgon den 15/3.  Tubkikare finns! Ta med fika! Vid frågor ring Stig 070 3129062, 060 574734!

Läs mer

Fågelsången mer lättillgänglig

Naturskyddsföreningen i Timrå har framfört kritik till kommunen att de kommunägda reservaten inte sköts enligt plan. Bl a har Fågelsången i Söråker varit synnerligen svårtillgänglig trots att skötselplanen säger att det ska vara precis tvärtom. Att så inte varit fallet kan man se på den här filmen från i somras: https://www.youtube.com/watch?v=eaHp1Xf3puA Nu kommer signaler att […]

Läs mer

Bron till Deltat

Första ledet för att ta sig ut till naturreservatet Indalsälvens delta består av en äldre träbro. Denna bro anses nu vara i så dåligt skick att den ska bytas ut mot en hängbro. Kostnaden för detta beräknas till 1,5 milj kronor. Den gamla träbron renoverades för något år sedan men det tycks inte varit tillräckligt. […]

Läs mer