Bron till Deltat

Första ledet för att ta sig ut till naturreservatet Indalsälvens delta består av en äldre träbro. Denna bro anses nu vara i så dåligt skick att den ska bytas ut mot en hängbro. Kostnaden för detta beräknas till 1,5 milj kronor. Den gamla träbron renoverades för något år sedan men det tycks inte varit tillräckligt. […]

Läs mer

Gråväder i mars!

Blygrått med stänk av minnen. Mars har kommit till Åstön men stranden säger inget om tidpunkten. Det kunde varit närsomhelst. Blygrått med stänk av rött, rött på stenar från bergarter som bara finns i närheten. Blygrått som himlens moln och luften är så mättad av fukt att bara temperaturen avgör om det blir snö eller […]

Läs mer

Trolsk bildvisning!

Fredrik Karlsson    presenterade fotografiska betraktelser från Timrås natur: illuminationer sprungna ur trollstubbar, granar och stenar. Tindrande stjärnor och virvlande norrsken som hisnar fantasin och för tanken på nya vägar. En interaktiv bildvisning med fyra årstider inom  räckhåll, där publiken var med hela kvällen. Poesi och naturfilosofi blandat med fototeknik för den intresserade. Här fanns det mesta för den stora skara som […]

Läs mer

Bild från Timrå i SNF:s årsbok!

Fredrik Karlsson har fått med en av sina fina bilder från Barnbergstjärnen i Naturskyddsföreningens årsbok. Vi gratulerar naturligtvis Fredrik till detta. Nedan kan du läsa Fredriks egen berättelse! ”Jag har en favoritskogstjärn, en med ett brant berg som stupar rakt ner i tjärnen på ena sidan. Övriga sidor omgärdas av skog. I tjärnen växer vita […]

Läs mer

SLÄNDOR OCH ANDRA SMÅKRYP I MJÄLLÅN 2013

En utbildning om sländor och andra småkryp i Mjällån genomfördes av Dialog Mjällådalen vid tre tillfällen under 2013; 9 september, 8 oktober samt den 15 oktober. Andreas Aronsson, biolog anlitades som kursledare. Kurstillfällena var separata, med olika teman. Den 9 september var temat inventering av småkryp i vatten. Deltagarna var vid Petter Norbergsbron och fick […]

Läs mer