Spontanutflykt

Det hade varnats för snö men av den varan syntes intet vid vår utflykt till Bölesjön. Vädret var tvärtom på bra humör liksom även det tiotal deltagare som dök upp. Nästan lika många som svanarna ute i sjön. Dessa, svanarna, lät sig snällt beskådas via tubkikare. Fika kunde intas vid de fina bord som finns […]

Läs mer

Fågelskådning Light!

[vimeo 89021592 w=500 h=281] Med anledning av den tidiga våren så gör vi en utflykt och tittar på sångsvanar med flera vid Rastplatsen Bölesjön efter E-4:a mot Härnösand (vänstra  sidan från Timråhållet). Samling vid parkeringen vid kl 0800 lördag morgon den 15/3.  Tubkikare finns! Ta med fika! Vid frågor ring Stig 070 3129062, 060 574734!

Läs mer

Fågelsången mer lättillgänglig

Naturskyddsföreningen i Timrå har framfört kritik till kommunen att de kommunägda reservaten inte sköts enligt plan. Bl a har Fågelsången i Söråker varit synnerligen svårtillgänglig trots att skötselplanen säger att det ska vara precis tvärtom. Att så inte varit fallet kan man se på den här filmen från i somras: https://www.youtube.com/watch?v=eaHp1Xf3puA Nu kommer signaler att […]

Läs mer

Bron till Deltat

Första ledet för att ta sig ut till naturreservatet Indalsälvens delta består av en äldre träbro. Denna bro anses nu vara i så dåligt skick att den ska bytas ut mot en hängbro. Kostnaden för detta beräknas till 1,5 milj kronor. Den gamla träbron renoverades för något år sedan men det tycks inte varit tillräckligt. […]

Läs mer

Gråväder i mars!

Blygrått med stänk av minnen. Mars har kommit till Åstön men stranden säger inget om tidpunkten. Det kunde varit närsomhelst. Blygrått med stänk av rött, rött på stenar från bergarter som bara finns i närheten. Blygrått som himlens moln och luften är så mättad av fukt att bara temperaturen avgör om det blir snö eller […]

Läs mer

Trolsk bildvisning!

Fredrik Karlsson    presenterade fotografiska betraktelser från Timrås natur: illuminationer sprungna ur trollstubbar, granar och stenar. Tindrande stjärnor och virvlande norrsken som hisnar fantasin och för tanken på nya vägar. En interaktiv bildvisning med fyra årstider inom  räckhåll, där publiken var med hela kvällen. Poesi och naturfilosofi blandat med fototeknik för den intresserade. Här fanns det mesta för den stora skara som […]

Läs mer

Bild från Timrå i SNF:s årsbok!

Fredrik Karlsson har fått med en av sina fina bilder från Barnbergstjärnen i Naturskyddsföreningens årsbok. Vi gratulerar naturligtvis Fredrik till detta. Nedan kan du läsa Fredriks egen berättelse! ”Jag har en favoritskogstjärn, en med ett brant berg som stupar rakt ner i tjärnen på ena sidan. Övriga sidor omgärdas av skog. I tjärnen växer vita […]

Läs mer