Naturguide!

Materialet på de här sidorna bygger på innehållet i de båda böckerna ”Natur i Timrå” och ”Timrå-nio mil kust”. Det började som ett uppdrag år 2000 från Timrå kommun att göra en informationsbroschyr om det då nya Åstöns naturreservat…

Läs mer!

Bild nedan: Mjällådalen
teckning av: Torgny Nordin