Lupinfestival!

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllos) Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge går ut med ett upprop om att plocka lupiner för att hindra dem att gå i frö och sprida sig. Med invasiva främmande växter menas arter som lätt och snabbt förökar sig både med frön eller vegetativt med rotskott, jordstammar, revor eller växtdelar. De kan således på kort tid finnas […]

Läs mer

Rapport från cykelutflykten den 9 maj.

Vi som deltog i cykelutflykten den 9 maj trodde nog att många skulle lockas att delta efter den fina lilla artikeln på Timråsidan i dagens ST. Tyvärr blev vi bara två som deltog förvånande nog. Vädret hade hela dagen varit fantastiskt fint. Men då vi träffades syntes mörka moln närma sig från norr och några […]

Läs mer

Sensationellt fynd i Mjällådalen!

Igår följde jag med Elisabeth (Nilsson) och rekade av några delar av stigar och leder i Mjällådalen. Under vandringen hittade Elisabeth något alldeles fantastiskt!! En lokal av Bombmurklor, första fyndet i Timrå någonsin… Vi räknade till 17 st exemplar av den rödlistade (VU) på lokalen som låg i en nyckelbiotop. Nära platsen tittade vi även […]

Läs mer