Rapport från Föredrag av Stefan Grundström på temat ”Unikt i Timrås Natur” onsdagen den 30 januari på Inbetween (med 32 deltagare).

20160120_184302Vi var många som strömmade in till Inbetween för att lyssna på föredraget med bildvisning av Stefan Grundström. Till att börja med berättade Stefan att det inte är så mycket av naturen som är skyddat i Timrå. Dock finns här många fina fynd i naturen.

I det nya naturreservatet Storbacken kan man hitta ovanligt mycket Långskägglav som även finns på några fler ställen i Timrå. Dessutom förekommer en lav som heter Varglav. Denna lav sägs vara giftig och det påstås att man en gång i tiden använde denna som åtel för att förgifta vargen-därav namnet. Denna lav lever gärna på gamla torra trädstammar men tyvärr blir denna gamla ved ofta uppeldad av skoterförare på vintern.

Timrå tallhed, som ligger i närheten av elljusspåret, är otroligt artrikt. Man känner till åtminstone att ett 15-tal fynd av rödlistade marksvampar finns där. Riktigt gamla stora träd kan hittas enbart i befolkade områden, i brukslandskapet eller i centralområden. Detta eftersom all skog inom kommunen till större delen någon gång avverkats med så kallad dimensionsavverkning. På sådana här tallhedar där Goliatmusseronen förekommer  och bland annat i Japan betraktas den som en delikatess. Man tror att det finns vissa mineraler i marken som gör att Timrå tallhed är så artrikt. Flodpärlmusslan förekommer också på några ställen i kommunen. T.ex. Örasjöbäcken samt vid Åvike i både Sörån och Norrån.

Innan älvarna reglerades fanns den säkert även i våra älvar. Ljustorpsån har under flera år restaurerats efter tidigare flottledsrensning. Med hjälp av maskiner har restaurering utförts med sten som lagts ut i strömfåran vilket gjort att laxen har ökat.

I Åvikebruk har även fynd av Ål gjorts och vid elfiske för att se hur fisktillgången i Ljustorpsån varit har även Ål hittats där.

Mjällådalen är förmodligen det mest unika när det gäller naturen i Timrå. Geomorfologiskt helt unik och med i det närmaste ett helt oreglerat vattendrag. I detta sandrika område förekommer oerhört många arter.

Ett exempel är Strandsandjägaren som är beroende av återkommande översvämningar. I Mjällådalen finns en av Sveriges rikligaste förekomster av Sötgräs som är en av alla rödlistade arter som förekommer där. Klotspårig murkla som Elisabeth hittade häromåret är ännu ett exempel.

Deltat, vars tillblivelse till stor del ökade genom Vild-Hussens bravader då en upp till 20 meter hög flodvåg åstadkoms då Storforsen försvann och Ragundasjön tömdes, är även det en unik del av Timrås natur. En av Sveriges rikligaste förekomster av Klådris finns där. Vid Lastlavaberget kan man även hitta Klippbräcka som egentligen är en fjällväxt.

Stefan berättade exempel på exempel om unika arter som finns just i Timrå och visade fina bilder på dem.

Faktiskt finns enligt rapporter till och med Pilgrimsfalken i Timrå.

Just Söråkerslandet med sin kalkrika berggrund och ett klimat som till och med klassas som Växtzon III har en mycket speciell flora och fauna med ett exempel som Mnemosynefjärilen. Den livnär sig på Smånunneört som innehåller ett gift närbesläktat med nikotin. Dess larver överlever från angrepp genom att de innehåller detta gift.

Ett spännande naturområde kan man även hitta i Åvike där det finns en stor mångfald av naturtyper och bland annat flera arter av fladdermöss som är ovanliga på andra ställen i norrland.

Vi som var på Inbetween fick en fullödig kväll med information om vad mycket unik natur som just finns i Timrå!

Tack Stefan för allt du delgav oss och Tack för möjligheten att köpa Din fantastiska bok om Rolf Lidberg.

Vid pennan
Bengt-Göran Norlin

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.