Husvagnscampingen på Åstön

Mark- och miljödomstolen i Östersund fastställde som väntat länsstyrelsens beslut att det saknas särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens för husvagnscampingen på Åstön. Därmed slår domstolen fast att svensk miljölagstiftning ska gälla även i Timrå kommun. Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt senast den 12 januari 2016, men det krävs prövningstillstånd […]

Läs mer