Vad tycker Du?

Vi vill gärna veta vad Du vill läsa här på Timrå Naturskyddsförenings lokala hemsida! Skriv en kommentar direkt här och tala om vad du tycker! Är det några/någon sida Du tycker vi kan ta bort eller lägga till? Helt enkelt ”vad vill Du läsa om”? Mer rapporter från utflykter? Om våra naturreservat? Andra spännande besöksmål, […]

Läs mer

Sällsynt fågelgäst!

En av Sveriges allra mest ovanliga häckfåglar är den vitryggiga hackspetten. Det finns ett projekt som syftar till att försöka rädda arten som häckfågel i landet. Kanske kan den nu få lite hjälp på naturlig väg. Den senaste månaden har det nämligen dykt upp ett antal spettar som kommer från vårt östra grannland, Finland som […]

Läs mer