TTIP – avtalet mellan EU och USA!

Få känner till något om TTIP som nu förhandlas i EU-kommissionen trots att det kommer att påverka människors vardag. Därför anordnar Länsförbundet i samarbete med Jordens Vänner och Studiefrämjandet ett föredrag med åtföljande diskussions- och frågestund där vi även bjuder på kaffe. Tisdag 28/4 kl 19.00 Plats: Sambiblioteket Härnösand, Olof Högbergssalen

Läs mer

Rapport från svanutflykten

Bölesjön delas mitt itu av E 4:an och i dess norra del har Vägverket anlagt en populär rastplats. Denna gäller inte enbart för bilåkande. Sjön avvattnas av Sörån som så småningom rinner ut i havet vid Åvike precis vid kommungränsen mot Härnösand. Just där ån rinner ut från sjön är det också väldigt grunt och […]

Läs mer

Rapport från årsmöte och föredrag

Den 24 mars 2015 höll naturskyddsföreningen Timrå sitt årsmöte och i samband med det så berättade Stefan Grundström samt visade bilder om den berömde botanikern och trollmålaren Rolf Lidberg. Vi var 20 st. som bevistade årsmötet och därefter anslöt 12 till så vi var 32 st. som lyssnade på Stefan. Ett mycket intressant föredrag med […]

Läs mer